AČMK - GCOR 2011

OFICIÁLNÍ ROZHODNUTÍ STRAN PRAVIDEL GOLF KROKETU 2013

(ORGCR)

účinná od 1. ledna 2015

Oficiální rozhodnutí

OR 1.1 Při použití Pravidla 1(f) v handicapové hře se obnoví všechny tahy navíc použité pro průjezdy branek mimo pořadí. V časově omezených hrách nebude v tomto případě obnoven čas.

OR 7.1 Při použití Pravidla 7(f) - pokud se v brance zaklíní koule nad jinou koulí, která už v brance leží, je opětovné zahrání jedinou možností, a to poté, co se vybavení zkontroluje a uvede do původního stavu, nebo vymění.

OR 8.1 Hráčům není dovoleno během zápasu nahlížet do tištěného, ručně psaného nebo jiného připraveného materiálu, pokud to není za účelem vyjasnění pravidel, které se týkají okolností, které nastaly.

OR 8.2 Slova 'mimo kurt' v Pravidle 8(e) by měla být interpretována jako 'mimo hru'.

OR 9.1 Pravidlo 9(h) by mělo být interpretováno, jako by znělo: 'Pokud se jakákoli koule dotkne kolíčku připevněného k brance, pravidel 9(i) a 9(k) se nepoužije a všechny koule se ponechají tam, kde se zastavily. Strikerova strana si v takovém úderu nezapočítá žádný bod za branku.'

OR 10.1 Pokud hráč hraje s ofsajd koulí předtím, než je vydáno nařízení podle Pravidla 10(c)(1), tento hráč není oprávněn k následnému vydání rozhodnutí o protivníkově ofsajd kouli (viz první a třetí větu Pravidla 10(c)(2)).

OR 12.1 Pravidlo 12(c)(4) by mělo být interpretováno, jako by na jeho konec byla přidána následující věta: 'Pokud strana přijde o svůj příští tah, má se zato, že byl odehrán tou koulí této strany, kterážto by následovala po kouli zahrané bezprostředně před tahem, jenž byl ztracen. Jestliže by strana byla oprávněna k hraní libovolnou koulí své strany podle Pravidla 11, musí určit, kterou koulí se má zato, že bylo hráno.'

OR 14.1 Záměrné se dopuštění úderové nebo neúderové chyby je příkladem nepřijatelného chování podle Pravidla 14(a).

OR 14.2 Základní princip Pravidla 14(a)(7) se týká také záměrného nebo opakovaného hraní s protivníkovou koulí, hraní dvou nebo více tahů po sobě a předstírání hraní úderu, aby se protivník(-ci) přiměl(i) k hraní dvou nebo více tahů po sobě.

OR 14.3 Pravidlo 14(a)(8) by mělo být interpretováno, jako by k poslední větě byla přidána slova 'nebo dochází k jiné ospravedlnitelné prodlevě'.

OR 15.1 Jestliže se nezdá, že by situace byla pravidly adekvátně pokryta, nebo se zdá, že je jejich interpretace nejasná, rozhodne záležitost rozhodčí, nebo - při nepřítomnosti rozhodčího - ji rozhodnou hráči, a to takovým způsobem, aby se ve věci co nejlépe dosáhlo spravedlnosti.

OR 15.2 Má-li být hrán úder, který může vést k chybě, měl by nejprve striker požádat rozhodčího nebo protivníka, aby úder sledoval. Pokud striker takový požadavek nevznese, protivník může přerušit hru a požádat, aby byl úder sledován.

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email